Čišćenje stubišta

Jednom tjedno   40 kn/stanu

Dvaput tjedno   60 kn/stanu

*PDV nije uračunat u cijenu temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

Naruči čišćenje
 

Čišćenje stubišta uključuje sljedeće:

  • Metenje stubišta
  • Pranje podova
  • Čišćenje i dezinfekcija rukohvata
  • Čišćenje dizala (ukoliko ga ima)
  • Čišćenje ormarića protupožarnih aparata i poštanskih sandučića
  • Uklanjanje paučine
  • Čišćenje ulaznog prostora zgrade
  Usluge - Sve