Manjak povjerenja u osobe koje obavljaju poslove čišćenja jedan je od najvećih razloga distanciranosti potencijalnih korisnika od ugovaranja usluga servisa za čišćenje. U cilju rješavanja tog problema, na ovoj web-stranici, imat ćete uvid u sve zaposlenike koji će obavljati poslove čišćenja Vaših prostora. Osim toga, zaposlenike ćete moći upoznati i osobno u našem uredu ili prilikom samog dolaska u Vaše radne i životne prostore. Garantirana kvaliteta postiže se ulaganjem u kontinuirano obučavanje i educiranje zaposlenika, visoko kvalitetnu opremu i strojeve za čišćenje te personalizirana sredstva za čišćenje napravljena isključivo korištenjem prirodnih sastojaka koji za razliku od konvencionalnih pridonose zdravlju ljudi i kućnih ljubimaca.

  O nama - Sve